kategorija: RACIJA U ŽABLjU

spomenik_zabalj

Spomenik žrtvama Racije u Žablju


spomenploca_zabalj
Žablju je takođe izvršen masovan pokolj. Tu su Srbi dovođeni na žabaljsku skelu. Prvo su morali u jednom magacinu skinuti odelo i onako goli, samo sa donjim vešom, pa i bez njega, po nezapamćenoj ciči, odvođeni su na Tisu i tu ubijani. Nasred Tise bile su provaljene rupe na ledu, pa su oko tih rupa postrojavane žrtve, mitraljeskom vatrom ubijane i bacane pod led. Neki su naterivani da sami skaču pod led. Neki koji nisu hteli skočiti, odvođeni su do jednog strvodera koji ih je udarao sekirom po glavi, pa ih onda polužive bacao pod led. Bilo je slučajeva da su ljudi probadani bajonetom i bacani u Tisu. Majke su naterivane da same svojom rukom bacaju svoju decu pod led. One koji su bili ubijeni na obali, sami Srbimorali su prevući i gurnuti pod led da bi zatim i oni bili ubijeni. Na stratište su odvođene cele porodice, zajedno sa ženama, devojkama, decom i odojčadima.