kategorija: RACIJA U ĐURĐEVU

djurdjevo_spomenik

Spomenik žrtvama Racije u Đurđevu


Spomenik je posvećen borcima NORa i žrtvama fašizma 1941-45. Na spomeniku je uklesano nekoliko stotina imena.

Đurđevu, opština Žabalj, ubijeno je oko 300 duša. Među ostalim ubijen je tada Marko Zlakolica, beležnik.